Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Hệ thống tra cứu trên TomoChain

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức vận hành Hệ thống Tra cứu thông tin văn bằng chứng chỉ trên chuỗi khối do TomoChain bàn giao.
Amber avatar
hahoang
4 min read
Published Jul 05 2021
Updated Apr 12 2023
Amber media