Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn tham gia đấu giá trên Bounce Certified

Với vai trò là cơ chế đấu giá đấu giá phi tập trung, Bounce mang đến cho người dùng một môi trường swap vô cùng cạnh tranh. Không những vậy, nền tảng Bounce còn tích hợp thêm hoạt động khai thác thanh khoản, quản trị phi tập trung và cơ chế staking.
Amber avatar
bouncemanagedbykyros
Published Feb 06 2021
Updated May 10 2023
2 min read
Amber media

Related Posts