Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cập nhật Synthetix #1 - Theo dõi nợ, staking trên L2, Incentives hấp dẫn

Cập nhật Synthetix #1 - Theo dõi nợ, staking trên L2, Incentives hấp dẫn. Theo dõi những thông tin nổi bật nhất của dự án thuộc top-tier.
Amber avatar
bdapnews
Published Feb 18 2021
Updated Jul 13 2022
2 min read
Amber media

Related Posts