Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

ChainHop là gì? Dự án kết hợp DEX Aggregator và Bridge trong một nền tảng

ChainHop là gì? Tìm hiểu về cơ chế hoạt động và đặc điểm nổi bật của ChainHop, dự án kết hợp giữa DEX Aggregator và Cross-chain Bridge
Amber avatar
vytran
5 min read
Published Apr 09 2023
Updated Jun 27 2023
Amber media