thumbnail
thumbnail
Điều gì đã xảy ra với chương trình Delegation của Mina Foundation? Tìm hiểu ngay các cập nhật chương trình Delegation tại đây!

Trong nỗ lực xây dựng Mina Protocol, Mina Foundation đã ra mắt chương trình Delegation từ lúc ra mắt mainnet nhằm mở rộng quyền tham gia và quyền biểu quyết cho các thành viên cộng đồng Mina. Tất cả các Nhà tạo khối đều đủ điều kiện đăng ký chương trình này.

Trong 9 tháng  kể từ khi ra mắt mainnet, có rất nhiều người tham gia vào chương trình Delegation. Cho đến nay, hơn 700 thành viên đang tích cực cạnh tranh trên performance tracker, trong số đó có tới gần 300 người có thời gian hoạt động > 90%. 

Trong thời gian này, Mina Protocol cũng đã nhận được rất nhiều đóng góp và phản hồi từ phía cộng đồng và các phản hồi này chủ yếu liên quan đến việc theo dõi hiệu suất và tính minh bạch ví dụ như cơ chế theo dõi, sự nhầm lẫn về thời gian và kết quả.

Để đảm bảo giải quyết các phản hồi cũng như chất lượng của chương trình Delegation, Mina đã thành lập nên uỷ ban uỷ quyền. Một trong những mục tiêu của ủy ban là tạo ra 1 bộ phận để giải quyết các vấn đề một cách nhanh nhất.

Trình theo dõi hiệu suất mới dự kiến sẽ sẵn sàng khởi chạy vào nửa đầu năm 2022. Để giải quyết vấn đề theo dõi hiệu suất và lỗi snapshot, cộng đồng Mina cũng đã tăng cường và tạo bảng xếp hạng thời gian hoạt động với đồng hồ đếm ngược để hiển thị khi nào đợt snapshot tiếp theo sẽ diễn ra. 

Các cải tiến khác đang được ủy ban ưu tiên và lên kế hoạch sẽ được đội ngũ Mina chia sẻ nhiều hơn trong năm nay.

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment