Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cách hoạt động và cơ hội của Mirror Protocol trong DeFi

Bài viết giới thiệu với anh em cách thức vận hành cũng như cơ hội của Mirror Protocol trong tương lai.
Amber avatar
Khang Kỳ
6 min read
Published Jan 31 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media