thumbnail
thumbnail
Alameda Research, quỹ đầu tư, công ty giao dịch và cung cấp thanh khoản hàng đầu trong thị trường cryptocurrency, đã đầu tư 4 triệu USD vào Coin98 Finance.

Alameda Research, quỹ đầu tư, công ty giao dịch và cung cấp thanh khoản hàng đầu trong thị trường cryptocurrency, đã đầu tư 4 triệu USD vào Coin98 Finance. 

Coin98 Finance là một startup công nghệ tập trung vào xây dựng hệ sinh thái toàn diện cho các giao thức và ứng dụng DeFi trên nhiều blockchain khác nhau. Cuối năm 2019, Coin98 Finance đã phát hành sản phẩm đầu tiên là Coin98 Wallet — một ví crypto không lưu ký (non-custodial), hỗ trợ nhiều blockchain và là cổng kết nối người dùng với thế giới DeFi thông qua các tính năng hữu ích. Từ khi ra mắt đến nay, Coin98 Wallet đã được đón nhận và sử dụng rộng rãi tại khu vực Đông Nam Á. 

Để hoàn thiện hệ sinh thái, đáp ứng được các nhu cầu tài chính chưa được khai thác triệt để và giúp người dùng dễ dàng tiếp cận đến DeFi hơn, Coin98 Finance đã và đang không ngừng nỗ lực phát triển thêm nhiều sản phẩm mới. 

Theo lộ trình, Coin98 Finance sắp ra mắt một số sản phẩm nổi bật như Coin98 Exchange - Cross-Chain Liquidity Aggregation Protocol, Coin98 Terminal - Bộ công cụ & Tiện ích DeFi và Portfolio Tracking - Công cụ theo dõi và quản lý danh mục đầu tư không cần nhập key... Đáng chú ý, Coin98 Exchange đã sẵn sàng để phục vụ người dùng DeFi trong thời gian tới. 

Với sự đồng hành của Alameda Research, Coin98 Finance tự tin hướng đến sứ mệnh phát triển hệ sinh thái để có những bước tiến xa hơn nữa và đạt được sự công nhận rộng rãi hơn. Thông qua khoản đầu tư của Alameda Research, Coin98 Finance sẽ bắt đầu mở rộng quy mô, tăng cường nguồn lực để thúc đẩy xây dựng tất cả các sản phẩm hiện có và sáng tạo thêm nhiều sản phẩm mới giúp góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho DeFi.

------------

Về Alameda Research

Alameda Research là một công ty giao dịch và nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu trong lĩnh vực crypto. Từ năm 2017, Alameda đã xây dựng các hệ thống giao dịch tiên tiến trong thế giới crypto và các OTC báo giá chênh lệch cực kỳ chặt chẽ. Alamenda Research hoạt động trên phạm vi toàn cầu với khả năng giao dịch trên tất cả các sàn giao dịch và thị trường lớn.

Website | Twitter

Về Coin98 Finance

Coin98 Finance là một công ty start-up công nghệ tập trung vào crypto và blockchain. Coin98 Finance có trụ sở tại Châu Á và vận hành với sứ mệnh xây dựng một hệ sinh thái tài nguyên hoàn chỉnh trên các lĩnh vực quan trọng trong không gian crypto. Coin98 Finance đang phát triển Coin98 Wallet, Coin98 Exchange và các sản phẩm DeFi khác.

Article by Forbes: https://www.forbes.com/sites/youngjoseph/2021/04/06/alameda-research-invests-4m-in-coin98-finance-a-defi-ecosystem-from-southeast-asia/ 

Coin98 Finance | Coin98 Labs

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment