Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Alameda Research đầu tư 4 triệu USD vào Coin98 Finance

Alameda Research, quỹ đầu tư, công ty giao dịch và cung cấp thanh khoản hàng đầu trong thị trường cryptocurrency, đã đầu tư 4 triệu USD vào Coin98 Finance.
Amber avatar
support
3 min read
Published Apr 05 2021
Updated Sep 06 2022
Amber media