Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Coin98 hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược 11.25 triệu USD được dẫn đầu bởi Hashed và Spartan Group

Coin98 thông báo chính thức hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược được diễn ra vào cuối tháng 5 năm 2021 với tổng giá trị 11.25 triệu USD.
Amber avatar
support
6 min read
Published Jul 19 2021
Updated Oct 03 2023
Amber media