Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

How to convert ERC20 token to SPL token in 5 steps

How to use SpaceGate on Coin98 Super App to transfer ERC20 tokens to SPL token and vice versa. Details right here!
Amber avatar
trangnguyen
6 min read
Published Aug 03 2021
Updated Sep 17 2023
Amber media