SETTINGS
Content language
flag Vietnamese
Vietnamese
flag Vietnamese
Vietnamese
Tiếng việt
flag English
English
English
Channel logo
Coin98 Insights
Save
Copy link

Convex Finance tích hợp Pool OUSD

Convex Finance, một trong những nền tảng DeFi lớn nhất, đã tích hợp pool OUSD
Avatar
social
Published Nov 15 2021
Updated Jun 29 2023
5 min read
thumbnail

Thông tin chung

Convex Finance, một trong những nền tảng DeFi lớn nhất, đã tích hợp pool Origin Dollar (OUSD) trên Curve vào nền tảng của họ. Các nhà cung cấp thanh khoản cho pool OUSD trên Curve hiện có thể stake token LP của họ trên Convex. Convex cho phép các nhà cung cấp thanh khoản trên Curve kiếm được phần thưởng CRV (token quản trị của Curve) mà không cần khóa CRV, cho phép nâng lãi suất kiếm được đồng thời tăng tính thanh khoản. Giờ đây, các nhà cung cấp thanh khoản cho pool OUSD trên Curve có thể kiếm được phần thưởng CVX (Token quản trị của Convex) bên cạnh phần thưởng OGN và CRV cũng như phí giao dịch cơ bản.

Curve và Convex là các nền tảng thống trị để swap token và farm stablecoin trên Ethereum. Mặc dù ít không nổi tiếng như Curve nhưng Convex là một trong những nền tảng quan trọng nhất trong DeFi và hệ sinh thái yield farming vì họ kiểm soát một lượng lớn CRV và do đó có thể ảnh hưởng đến việc quản lý Curve. Điều này có nghĩa là những người nắm giữ CVX có thể bỏ phiếu tăng phần thưởng CRV cho các pool mà họ yêu thích. Việc tích hợp OUSD vào các nền tảng này là điều cần thiết cho sự phát triển của OUSD và tích lũy giá trị cho OGN. Những tích hợp này không chỉ phù hợp với những những người farming lớn, tăng thanh khoản cho OUSD và tăng đáng phần lãi suất trả cho người nắm giữ OUSD đồng thời mang lại lợi ích cho người nắm giữ OGN.

Gần đây, chúng tôi đã bắt đầu chiến dịch khai thác thanh khoản cho OUSD trên Curve và cũng như khuyến khích đội quản trị Curve https://bribe.crv.finance/phân bổ nhiều phần thưởng hơn cho pool OUSD. Mục tiêu của chiến dịch này là tăng tốc lợi suất OUSD và tăng cung lưu hành OUSD. Đội ngũ Origin rất vui vì OUSD đang được cộng đồng DeFi công nhận và chấp nhận.

Để bắt đầu kiếm phần thưởng CVX trên phần thưởng OGN và CRV kiếm đươc, bạn cần stake token LP pool OUSD của mình từ Curve trên Convex. Để làm vậy, bạn chỉ cần truy cập trang “stake” trên Convex và nhấp vào “Stake Curve LP Tokens”. Bạn có thể rút token LP của mình bất kỳ lúc nào.

Đây là một cơ hội kiếm lãi suất kép hấp dẫn, người dùng có thể kiếm được các token quản trị Curve, Convex và Origin Protocol ngoài phí giao dịch kiếm được. Convex cũng cung cấp phần thưởng CVX và CRV để stake token CRV của bạn trên Convex cũng như phần thưởng CRV để stake token CVX. Ngoài ra, Convex cũng có một hệ thống khóa phiếu bầu tương tự như Curve, nếu bạn khóa CVX trong một khoảng thời gian dài và tham gia quản trị, bạn sẽ kiếm được thêm phần thưởng CRV. Những người khóa CVX của họ cũng có thể ảnh hưởng đến việc Convex sử dụng quỹ dự trữ CRV để bỏ phiếu cho các đề xuất của Curve. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng CVX bị khóa của mình để bỏ phiếu cho pool OUSD để tăng số lượng CRV nhận được. Bạn có thể đọc chi tiết cách mọi thứ hoạt động trên tài liệu chính thức của Convex.

Như mọi khi, nếu bạn không muốn tham gia vào hoạt động khai thác lợi nhuận tốn kém và phức tạp về mặt kỹ thuật, bạn có thể truy cập OUSD.com, mua và nắm giữ OUSD. Giữ OUSD trong ví cho phép bạn tiếp cận với lợi suất được điều chỉnh theo rủi ro tốt nhất trong DeFi mà không cần phải tiêu tốn phí gas claim lãi suất. Bạn nắm giữ OUSD trong ví và nhìn số lượng OUSD của mình tăng lên mỗi ngày. OUSD là stablecoin tốt nhất trên thế giới vì nó được hỗ trợ và kiểm toán đầy đủ, là một phương thức thanh toán ổn định cho thương mại trong thế giới thực và tự động kiếm được lợi nhuận cho tất cả những người nắm giữ nó.

Rủi ro về bảo mật

Bảo mật sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Cả Curve và Convex đều đã trải qua các cuộc kiểm tra bảo mật kỹ lưỡng và đã được thử nghiệm với tài sản hàng tỷ đô la. OUSD đã được kiểm tra kỹ lưỡng bởi nhiều công ty bảo mật uy tín, bao gồm OpenZeppelin, Trail of Bits, Solidified và Certora. Bạn có thể xem kết quả kiểm toán của họ cũng như các bước khác mà chúng tôi đã thực hiện để giữ an toàn cho tiền của bạn trong tài liệu OUSD https://docs.ousd.com/security-and-risks/audits. Để yên tâm hơn, bạn có thể mua bảo hiểm hợp đồng thông minh cho OUSD từ Nexus Mutual https://app.nexusmutual.io/cover/buy/get-quote?address=0xE75D77B1865Ae93c7eaa3040B038D7aA7BC02F70. Các thành viên đội ngũ Origin và quỹ của Origin cũng đang gửi 1 số tiền đáng kể trong giao thức này.

Tìm hiểu thêm về Origin qua website: Originprotocol.com

RELEVANT SERIES