[Video] Cream Finance (CREAM) - Cho Vay & Đòn Bẩy Cho Hệ Sinh Thái Yearn Finance

16/12/20
00:00
0
0
0
0
00:00/ 00:00
Nữ
thumbnail
Video này sẽ cung cấp tổng quan về dự án money market Cream Finance: sản phẩm, token và những thay đổi sau khi hợp tác với Yearn.

Mảng thị trường tiền tệ (money market) là một thành tố quan trọng trong tài chính nói chung và DeFi nói riêng. Video này sẽ cung cấp cho bạn tổng quan về dự án money market (và hơn thế nữa) Cream Finance: các sản phẩm, token CREAM cũng như những thay đổi sau khi hợp tác với Yearn.

Nội dung chính: 

 • C.R.E.A.M. Finance là một nền tảng cho vay ngang hàng (peer-to-peer) và giao dịch phi tập trung kết hợp với liquidity mining.
 • Các sản phẩm:
  • Lending: cho vay over-collateral.
  • Cream Swap: AMM, phí 0.025%.
  • Stake ETH2: Stake ETH nhận CRETH2, CRETH2 có thể làm thế chấp, staking, swap.
  • CreamY: AMM động, có thể cập nhật.
  • Liquidity Mining: Stake LP Token, CREAM → nhận thêm CREAM.
 • $CREAM: token quản trị, bootstrap liquidity.
 • Cream V2 & Yearn:
  • Tập trung sản phẩm cho vay & đòn bẩy.
  • Bệ phóng StableCredit.
  • Yearn vault share làm thế chấp trên Cream.
  • Sản phẩm cho vay tín dụng không thế chấp.
 • Cream & Binance Smart Chain: chủ yếu ở chức năng Lending.
 • Cream: mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái Yearn.

Hãy xem video để hiểu tường tận về Cream và sự hợp tác của Cream và Yearn!

 

https://www.youtube.com/watch?v=jPHXG82WCYA&list=PLbbtODcOYIoE0D6fschNU4rqtGFRpk3ea&index=6

avatar
0
0
icon0
icon0
iconicon
Sign up or login Amber to comment
0

No comment in this page