Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

CRYPTO20 là gì? Toàn tập về tiền điện tử C20

CRYPTO20 (C20) là gì? C20 có điểm gì nổi bật? Bài viết cung cấp tất cả những thông tin cần thiết nhất hữu ích cho anh em về đồng C20 Token.
Amber avatar
vinhvo
8 min read
Published Aug 16 2019
Updated Sep 14 2023
Amber media