SETTINGS
Content language
flag Vietnamese
Vietnamese
flag Vietnamese
Vietnamese
Tiếng việt
flag English
English
English
Channel logo
Coin98 Insights
Save
Copy link

Cuộc thi Giao dịch Utrust (UTK) với tổng giải thưởng trị giá lên đến 50.000 USD!

Binance cùng đội ngũ Utrust sẽ tổ chức một cuộc thi với tổng giá trị giải thưởng lên đến 50.000 USD dưới dạng token UTK
Avatar
utrustmanagedbykyros
Published Nov 19 2020
Updated Jul 13 2022
2 min read
thumbnail

 

[toc]

Binance cùng đội ngũ Utrust sẽ tổ chức một cuộc thi với tổng giá trị giải thưởng lên đến 50.000 USD dưới dạng token UTK để làm phần thưởng nhân dịp UTK được hỗ trợ giao dịch Isolated Margin trên Binance.

Thời gian: Từ 07:00 AM ngày 19/11/2020 đến 06:59 AM ngày 26/11/2020 (giờ Việt Nam) 

Hoạt động A: Phần thưởng dành riêng cho NGƯỜI DÙNG MỚI trị giá 10.000 USD dưới dạng UTK!

Tất cả người dùng đăng ký tài khoản Binance trong thời gian diễn ra cuộc thi và hoàn thành 1 trong 2 nhiệm vụ dưới đây sẽ cùng chia nhau giải thưởng 10.000 USD dưới dạng token UTK.

  • Giao dịch từ 10.000 UTK trở lên (tính cả mua lẫn bán) với bất kỳ cặp giao dịch nào của UTK.
  • Nạp từ 10.000 UTK trở lên vào tài khoản Binance từ một ví bên ngoài sàn hay từ một sàn giao dịch khác.

Hoạt động B: Cuộc thi Giao dịch UTK

Tất cả người dùng có tổng khối lượng giao dịch từ 60.000 UTK trở lên trong thời gian diễn ra cuộc thi sẽ cùng chia sẻ phần thưởng 40.000 USD dưới dạng token UTK, dựa trên tỷ lệ tổng khối lượng giao dịch UTK của mỗi người dùng.

Cách tính Phần thưởng:

Phần thưởng cho mỗi người dùng đủ điều kiện = (Khối lượng giao dịch của người dùng / Tổng khối lượng giao dịch của tất cả người dùng đủ điều kiện) * 40.000 USD dưới dạng token UTK.

Ưu đãi Margin:

  • Miễn lãi vay UTK cho các cặp giao dịch margin.
  • Khối lượng giao dịch thực hiện thông qua chế độ margin sẽ được tính hệ số nhân là 3.
  • Tất cả người dùng khi vay tiền UTK trên Binance Margin còn được hưởng ưu đãi giới hạn vay ở mức VIP+1.

Đọc thêm về điều khoản và điều kiện của cuộc thi tại đây.

Cảnh báo rủi ro: Đầu tư tiền điện tử là một loại hình đầu tư có rủi ro thị trường cao. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát trực tiếp, gián tiếp từ cuộc thi giao dịch. Hãy đầu tư một cách cẩn trọng với số tiền của mình.

RELEVANT SERIES