Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

How to add Custom Token on Coin98 Super App

Coin98 Super App has now added a custom token feature so that users can actively add new tokens to Coin98 Super App.
Amber avatar
support
2 min read
Published May 12 2021
Updated Apr 08 2023
Amber media