SETTINGS
Content language
flag Vietnamese
Vietnamese
flag Vietnamese
Vietnamese
Tiếng việt
flag English
English
English
thumbnail
Channel logo
Coin98 Insights
Save
Copy link

Layer 2 - Cơ hội đầu tư ở đâu? | Community Call

Hiện tại, sự phát triển của Layer 2 trên Ethereum là điều không thể chối cãi. TVL của Arbitrum, Optimism, Blast, Base,... đã đạt đến con số 8 tỷ USD. Nhưng điều này không đồng nghĩa đầu tư vào token Layer 2 là chiến lược đúng đắn!
Avatar
Jack Vĩ
Published Apr 08 2024
Updated Apr 09 2024
1 min read

Hiện tại, sự phát triển của Layer 2 trên Ethereum là điều không thể chối cãi. TVL của Arbitrum, Optimism, Blast, Base,... đã đạt đến con số 8 tỷ USD và không ngừng tăng trưởng. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa đầu tư vào token Layer 2 sẽ là chiến lược tốt.

Vì vậy, trong buổi livestream này, đội ngũ Coin98 Insights sẽ chia sẻ tất cả các khía cạnh về kỹ thuật, góc nhìn đầu tư dành cho các dự án Layer 2. Trong đó, nội dung sẽ được chia thành 7 nội dung chính sau đây.

advertising
 • Layer 2 là gì? Vì sao Blockchain Layer 1 cần đến Layer 2?
 • Các giải pháp mở rộng Layer 2.
 • Optimistic Rollup & Các dự án nổi bật:
  • Arbitrum
  • Optimism
  • Blast
  • Base
  • Mantle
 • ZK Rollup & Các dự án nổi bật:
  • StarkNet
  • zkSync
  • Linea
  • Scroll
 • zkEVM & Phân loại
 • Các câu hỏi phổ biến về Layer 2.
 • Cơ hội đầu tư với các dự án Layer 2.

Cùng với sự phát triển của Ethereum, Layer 2 đang ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn. Tuy nhiên, để hiểu được tất cả những gì Layer 2 đã làm được trong 2 năm qua đối với nhà đầu tư mới không phải là việc dễ. Vì vây, livestream phía trên sẽ là bước đầu để bạn hiểu về bức tranh tổng quan của Layer 2.

RELEVANT SERIES