Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Đầu tư Defi 2021: Đi tìm dự án x100

Bài viết được lược dịch từ bài viết gốc của tác giả @cryptodan19 và đưa ra một số suy nghĩ của dịch giả.
Published Jan 15 2021
Updated Jul 13 2022
6 min read
Amber media