Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

ERC-4337 sắp mở đường cho hàng triệu người dùng crypto

“Tài khoản thông minh (hay tài khoản trừu tượng - Account Abstraction) từ lâu đã là giấc mơ của cộng đồng nhà phát triển Ethereum.” - Vitalik Buterin, nhà sáng lập Ethereum cho biết. 
Amber avatar
thanhuyen.c98
8 min read
Published Mar 10 2023
Updated Mar 11 2023
Amber media