Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Everscale (EVER) là gì? Toàn tập về tiền điện tử Everscale

Everscale là gì? Tìm hiểu về blockchain layer 1 đã được khởi chạy trên nền tảng EverOS và EVER token tại đây!
Amber avatar
nguyennsh
7 min read
Published Apr 10 2023
Updated Apr 11 2023
Amber media