Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Foundation là gì? Toàn tập về NFT Marketplace Foundation

Foundation là một NFT marketplace được xây dựng trên mạng lưới Ethereum. Tương tự như SuperRare, Foundation phát triển theo hướng Exclusive NFT marketplace. Do đó, các NFT trên Foundation thường có tính nghệ thuật cao và kén chọn dành cho người dùng.
Amber avatar
nguyennsh
5 min read
Published Apr 16 2023
Updated Sep 29 2023
Amber media