Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

FTX được đầu tư 420 triệu đô, Các quỹ dồn sự chú ý vào Game trên Solana

Nổi bật trong top 10 thương vụ gọi vốn tuần qua: FTX được đầu tư 420 triệu đô, nhiều dự án Game trên Solana gọi vốn thành công.
Published Oct 24 2021
Updated Jul 13 2022
8 min read
Amber media