Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

FTX mua lại Liquid - công ty Fintech đối thủ ở Nhật Bản

Liquid Group và tất cả các công ty con đang hoạt động bao gồm sàn giao dịch tiền điện tử Quoine Corporation và Quoine Pte. tại Singapore đang được FTX Trading Ltd mua lại.
Amber avatar
linhnt
2 min read
Published Feb 08 2022
Updated Dec 28 2023
Amber media