Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Aavegotchi công bố mô hình Free to Earn mang tên Gotchi Lending

Aavegotchi chính thức công bố một mô hình Free to Earn mới mang tên Gotchi Lending. Mô hình này hoạt động như thế nào? Chi tiết tại đây!
Amber avatar
jesse
6 min read
Published Dec 20 2021
Updated Jan 20 2023
Amber media