Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

The Graph tích hợp Polkadot, NEAR, Solana, Celo

Việc tích hợp thêm 4 blockchains mới được xem như là mở đầu giai đoạn phát triển mới của The Graph, để tạo sự thuận tiện hơn cho Web3 lên ngôi.
Amber avatar
trang
Published Feb 18 2021
Updated Jul 13 2022
4 min read
Amber media

Related Posts