Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

AMA Gourmet Galaxy - Phỏng vấn đội ngũ cấp cao của Gourmet Galaxy

Gourmet Galaxy là sự kết hợp giữa DeFi Yield Farming và NFTs Gaming dApp, các token này có các trường hợp sử dụng thực tế và giá trị nội tại. Coin98 Wallet đã có cơ hội tổ chức AMA với Gourmet Galaxy, sau đây là một số thông tin nổi bật về dự án trong buổi AMA.
Amber avatar
jane
Published Feb 10 2021
Updated Oct 27 2023
7 min read
Amber media

Related Posts