Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

HARD Protocol: Thị trường tiền tệ chuỗi chéo đầu tiên trên thế giới

Bài viết này sẽ cung cấp cho anh em thông tin chi tiết hơn về cách vận hành, Roadmap cũng như đánh giá của cộng đồng về HARD Protocol.
Amber avatar
cryptolover994
5 min read
Published Mar 12 2021
Updated Oct 12 2023
Amber media