Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn tham gia DOT Slot Auction trên Binance

Sàn Binance sẽ hỗ trợ người dùng tham gia DOT Slot Auction (Đấu giá Parachain Slot) trên Polkadot. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu quy trình cũng như một số lưu ý trước khi tham gia đấu giá.
Amber avatar
vinhvo
7 min read
Published Nov 04 2021
Updated Apr 11 2023
Amber media