Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn sử dụng OKX NFT Marketplace

OKX NFT Marketplace là nơi các bạn có thể mua bán, gửi hay tạo ra NFT cho riêng mình. Đặc biệt hơn cả, mùa World Cup này có sự kiện free mint sẽ đem đến lợi nhuận không hề nhỏ cho người dùng, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây.
Amber avatar
linhha
13 min read
Published Nov 17 2022
Updated Jun 14 2023
Amber media