Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn sử dụng xPollinate để có cơ hội nhận Retroactive

Bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng xPollinate và tương tác với các tính năng của Bridge này để tăng cơ hội nhận được retroactive!!!
Amber avatar
trangtran.c98
4 min read
Published Oct 23 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media