Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn tham gia PolkaFoundry IDO trên DuckStarter và Paid Network

PolkaFoundry sẽ tiến hành tổ chức IDO trên cả hai nền tảng DuckSTARTER và Paid Network. Cùng xem chi tiết cách tham gia IDO dự án.
Published Apr 02 2021
Updated Apr 10 2023
3 min read
Amber media