Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn tham gia IDO Tidal Finance trên Polkastarter chi tiết

Bài viết sẽ cung cho anh em cách thức tham gia chi tiết IDO của Tidal Finance.
Published Mar 17 2021
Updated Jun 08 2023
2 min read
Amber media