Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Jet protocol (JET) - Toàn tập về tiền điện tử JET Token

Jet Protocol là một giao thức vay và cho vay trên blockchain Solana. Tìm hiểu thêm các thông tin nổi bật của dự án và tokenomics của JET Token tại đây!
Amber avatar
Duy Nguyen
4 min read
Published Jun 23 2021
Updated Jul 08 2023
Amber media