Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Kháng cự - Hỗ trợ là gì? Cách áp dụng kháng cự hỗ trợ trong giao dịch

Kháng cự - hỗ trợ là các thuật ngữ cơ bản trong phân tích kỹ thuật mà bất kỳ trader nào đều cần phải hiểu rõ.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Jan 26 2021
Updated Apr 09 2023
9 min read
Amber media

Related Posts