Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

[Konomi Network] Quản lý cộng đồng Việt Nam - Fulltime

Team Konomi Network đang có nhu cầu tuyển dụng Community Manager, chịu trách nhiệm quản lý và phát triển cộng đồng VN của Konomi.
Published Feb 16 2021
Updated Jul 13 2022
3 min read
Amber media