Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Kyber Network giới thiệu ‘Kyber 3.0’

Kyber Network giới thiệu ‘Kyber 3.0’ gồm có: Cải tiến về kiến ​​trúc, Giao thức tạo thị trường linh hoạt, và giới thiệu đề xuất cải tiến token KNC.
Published Jan 21 2021
Updated Jul 13 2022
6 min read
Amber media

Related Posts