Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Lendefi chuẩn bị IDO trên Falconswap - DEX miễn phí gas giao dịch

Bài viết được lược dịch từ Medium của Lendefi nhằm cung cấp thông tin chi tiết về vòng gọi vốn cũng như buổi IDO của Lendefi.
Amber avatar
Khang Kỳ
5 min read
Published Jan 24 2021
Updated Jul 06 2023
Amber media