Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn tham gia mainnet-beta Step Finance trên Solana chi tiết

Bài viết sẽ cung cấp cho anh em hướng dẫn sử dụng testnet Step Finance đầy đủ và chi tiết nhất để giúp anh em hiểu & trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, từ đó thấy được chất lượng & tiềm năng của dự án đồng thời có thể có cơ hội nhận thưởng từ dự án.
Published Apr 08 2021
Updated Apr 12 2023
5 min read
Amber media

Related Posts