Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Mike Dean và Shepard Fairey bán NFT trên Origin

OBEY 4:22 gồm 28 bản nhạc làm thay đổi tâm trí và ảo giác của Mike Dean, kết hợp với tác phẩm nghệ thuật của Shepard Fairey.
Published Apr 20 2021
Updated Oct 05 2022
2 min read
Amber media