Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Play2Win #1: Money Flow.

Play2Win là series quick notes viết về sự quan sát của mình trong quá trình đầu tư vào crypto.  Toàn bộ nội dung được chia sẻ trong series này đều là quan điểm chủ quan của mình. 
Amber avatar
imlethanh
4 min read
Published Dec 09 2020
Updated May 16 2023
Amber media