Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Mùa IDO trên Solana quay trở lại, đâu là nền tảng IDO nổi bật nhất?

Các IDO platforms trên Solana lần lượt công bố về việc tổ chức bán token của dự án mới. Và có lẽ mùa IDO trên Solana đang đến gần. Vậy đâu là dự án nổi bật nhất?
Amber avatar
Duy Nguyen
Published Nov 30 2021
Updated Oct 04 2023
9 min read
Amber media

Related Posts