Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

NEST Protocol hợp tác với iNFT

iNFT sẽ sớm triển khai các token độc nhất (NFT) theo tiêu chuẩn ERC-721 và ERC-1155 trên hệ sinh thái NEST Protocol
Amber avatar
nestprotocolmanagedbykyros
Published Apr 15 2021
Updated Jul 13 2022
1 min read
Amber media

Related Posts