Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

NEST Protocol v3.6 sẽ nâng cấp vào ngày 27/4/2021

Thời gian nâng cấp của phiên bản mới nhất sẽ diễn ra vào thứ 3, ngày 27 tháng 4 lúc 16:00.
Amber avatar
nestprotocolmanagedbykyros
Published Apr 27 2021
Updated May 16 2023
4 min read
Amber media

Related Posts