Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

NEST Procol V3.6 sắp ra mắt

Giao thức NEST v 3.6 sẽ thực hiện quản trị phi tập trung khi ra mắt phiên bản chính thức.
Published Apr 15 2021
Updated May 16 2023
6 min read
Amber media