Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Những nghi vấn vụ tấn công SushiSwap

SushiSwap bị tấn công lỗ hổng trong smart contract, dù đã xử lý sự cố khá kịp thời và thiệt hại không nặng nề, dự án vẫn để lại một vài nghi vấn cho người dùng.
Amber avatar
LilYang
8 min read
Member only
Published Apr 11 2023
Updated Jun 14 2023
Amber media
ab-empty-image
You need to sign in to read article and get updates from this channel.