thumbnail
thumbnail
Nomad là một dự án cung cấp cơ sở hạ tầng cho các dự án cross-chain. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu Nomad là gì và những điểm nổi bật của dự án.

Nomad là gì?

Nomad là Generic Messaging Protocol. Nomad cho phép các dapp trên các hệ sinh thái khác nhau có thể tương tác với nhau thông qua hệ thống tuyền và nhận tin nhắn của Nomad. Nomad có tiềm năng ứng dụng rất rộng, có thể xem Nomad như một cơ sở hạ tầng cho việc xây dựng các ứng dụng Cross-chain.

Một số kịch bản ứng dụng phổ biến bao gồm: cross-chain AMM, blockchain bridge, NFT bridge,... Mục tiêu của Nomad là cung cấp giải pháp tương tác ưu tiên bảo mật, đơn giản và có thể được triển khai ngay hôm nay.

nomad là gì
Website: www.nomad.xyz

 

Điểm nổi bật của Nomad là gì?

Nomad có thể hiểu đơn giản là một hệ thống receive & forward messaging giữa 2 hoặc nhiều blockchain khác nhau, có 2 thiết kế chính để xây dựng một hệ thống receive & forward messaging như vậy. Tuy nhiên, không có một thiết kế hoàn hảo cho mọi trường hợp sử dụng, chúng thường đánh đổi một vài khía cạnh để dổi lấy những ưu điểm khác, ví dụ: bảo mật - phân quyền - khả năng mở rộng. Các thiết kế thường có thể đạt 2 trong 3 tính năng trên.

Nomad kế thừa thiết kế Light clients & Relays. Thiết kế Light clients & Relays cho phép xây dựng một hệ truyền và nhận tin nhắn với độ bảo mật và phân quyền cao tuy nhiên khả năng mở rộng lại khả kém.

Vấn đề của Nomad đặt ra là thiết kế một hệ thống có những ưu diểm của thiết kế Light clients & Relays, đồng thời cải thiện được một số khuyến điểm của thiết kế này ⇒ giải pháp của Nomad đưa ra là “độ trễ”. Phía dưới là cách hoạt động của Nomad.

Chain nguồn tạo ra một loạt các tài liệu cần được công chứng trước khi chuyển nó đến chain đích. Công chứng viên (updater) sẽ có trách nhiệm xác minh tài liệu đó. Trong vòng 30 phút, nếu không có ai chứng minh bằng chứng của Updater đưa lên mạng là gian lận thì chúng được xem là hợp lệ.

Cách tiếp cận của Nomad tương tự các giải pháp Optimistic Rollup nhưng Nomad có độ trễ thấp hơn (30 phút). Với cách tiếp cận trên, Nomad kỳ vọng đã cắt giảm 90% chi phí hoạt động so với thiết kế Light clients & Relays truyền thống trong khi vẫn giữ được những ưu điểm của nó.

Lợi ích khi nắm giữ Nomad native token

Điểm mấu chốt trong thiết kế của Nomad là khuyến khích các Updater & Verifier hoạt động tích cực, sẽ có các khuyến khích kinh tế khác nhau như staking/bonding & slashing để khuyến khích họ làm đúng.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Nomad chưa ra mắt bất cứ thông tin liên quan đến việc ra mắt native token của protocol và những lợi ích xung quanh đó.

Đội ngũ dự án, nhà đầu tư & đối tác của Nomad

Đội ngũ dự án

Nomad không update công khai thành viên của dự án.

Nhà đầu tư

Nomad gọi vốn thành công $22M từ nhiều VCs bao gồm: 1kx, Ethereal, Hack VC, Circle Ventures và nhiền VCs & Angels khác.

Đối tác

Nomad đang hợp tác chặt chẽ với Connext để xâu dựng một giải pháp truyền và nhận tin nhắn kế thừa ưu điểm của 2 platform là Connext và Nomad.

Ngoài ra, Nomad cũng có mối liên hệ với Monbeam, Milkomeda C1, Evmos để xây dựng các giải pháp bridge kết nối chúng với nhau.

Roadmaps & Updates

Mục tiêu của Nomad trong ba đến sáu tháng tới là:

  • Triển khai giải pháp của mình cho nhiều chain khác.
  • Phát triển đội ngũ.
  • Phân cấp dần hệ thống của Nomad.

Thông tin token của Nomad

Dự án Nomad chưa ra mắt tokenomics chính thức.

Cách kênh thông tin của Nomad

Dự án tương tự

Updating…

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment