Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Nomad là gì? Toàn tập về tiền điện tử Nomad Token

Nomad là một dự án cung cấp cơ sở hạ tầng cho các dự án cross-chain. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu Nomad là gì và những điểm nổi bật của dự án.
Amber avatar
vinhvo
4 min read
Published May 04 2022
Updated Oct 10 2023
Amber media