Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

OGN được chấp thuận là tài sản đảm bảo trên Cream

Sau đề xuất thứ hai, người nắm giữ CREAM đã bỏ phiếu áp đảo ủng hộ việc tăng hệ số tài sản thế chấp của OGN lên 45%.
Published Mar 30 2021
Updated May 09 2023
3 min read
Amber media