Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is OrdiChains? The first Cross-chain bridge on Bitcoin Ordinals

What is OrdiChains? Let’s find out about the project’s highlights and the OrdiChains tokenomics in this article!
Amber avatar
linhnt
5 min read
Published Jun 16 2023
Updated Jul 18 2023
Amber media