Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Origin hợp tác với Polygon cung cấp NFT trên Layer 2

Giải pháp tạo ra NFT giá rẻ và không gây hại tới môi trường
Amber avatar
social
5 min read
Published Sep 02 2021
Updated Jun 14 2023
Amber media