Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Origin thông báo mua lại 1,3 triệu đô OGN từ 1 nửa doanh thu NFT

Origin sử dụng 1/2 doanh thu từ NFT tới thời điểm hiện tại, tương đương 1.304.284 USD để mua lại OGN trên thị trường trong tuần.
Published Jun 01 2021
Updated Oct 02 2023
3 min read
Amber media