Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Origin ứng dụng giải pháp tăng hiệu quả và giảm phí gas ít nhất 10 lần

Tình trạng phí cao của Ethereum gần đây đã thúc đẩy đội ngũ tìm ra giải pháp tối ưu hoá solidity và cơ chế thực hiện hợp đồng thông minh để cải thiện hiệu quả cũng như tối ưu hoá phí gas cho OUSD và các sản phẩm Launchpad.
Amber avatar
social
Published Jun 19 2021
Updated Oct 02 2023
3 min read
Amber media

Related Posts