Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn tham gia OXY IDO trên Bonfida chi tiết

Bài viết hướng dẫn anh em đủ các bước để tham gia IDO OXY trên Bonfida chi tiết và dễ hiểu nhất, kèm theo ví dụ cụ thể cho anh em.
Published Mar 15 2021
Updated Jul 13 2022
4 min read
Amber media